Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Aleksas Vyšniauskas

direktorius

(8 448) 51 221

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sigitas Valaiša

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(8 448) 51 221

sigitas.valaisa@stonaiciusgn.lt

Elena Jurkutė

sekretorė

(8 448) 51 221

elena.jurkute@stonaiciusgn.lt

info@stonaiciusgn.lt

Vidutė Milienė

vyriausioji finansininkė

(8 448) 51 221

vida.miliene@stonaiciusgn.lt

Ilona Stuopelienė

finansininkė

(8 448) 51 221

ilona.stuopeliene@stonaiciusgn.lt

Rožė Rimeikienė

finansininkė

(8 448) 51 221

roze.rimeikiene@stonaiciusgn.lt

Apolinaras Gedvilas

inžinierius

(8 448) 51 221

 

Vidmantas Navickas

ūkvedys

(8 448) 51 221

 

Vilma Norvaišienė

vyriausioji socialinė darbuotoja

(8 448) 51 223

vilma.norvaisiene@stonaiciusgn.lt

 

Edita Grigalauskienė

vyriausioji slaugytoja

(8 448) 51 223

edita.grigalauskiene@stonaiciusgn.lt

 

Loreta Gedrimienė

dietistė

(8 448) 51 622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Renata Salienė

vyriausioji virėja

(8 448) 51 622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dalia Gudauskienė

sandėlininkė

(8 448) 51 622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anelija Šleinienė

buities sektoriaus vadovė

(8 448) 51 622

 

Visvaldas Nekrašas

psichiatras

(8 448) 51 223

 

Algirdas Mačiuitis

odontologas

(8 448) 51 223

 

Irma Pučkočumienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Ramutė Gedvilienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Vidutė Narkienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Jūratė Kazragienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Rūta Andrėkienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Jolanta Galdikienė

bendrosios praktikos slaugytoja

(8 448) 51 223

 

Jolanta Razmienė

socialinė darbuotoja

 

jolanta.razmiene@stonaiciusgn.lt

 

Asta Urbanavičienė

socialinė darbuotoja

 

 

Renata Saudargienė

socialinė darbuotoja

 

 

Audronė Šalkauskienė

socialinė darbuotoja

 

 

Vilija Zaborskienė

socialinė darbuotoja

 

 

Jurgita Mockuvienė

socialinė darbuotoja

 

 

Laura Prialgauskienė

socialinė darbuotoja

 

 

Vaidutė Petravičienė

užimtumo specialistė

 

 

Irena Rimkienė

užimtumo specialistė

 

 

Donatas Rimkus

soc.darbuotojo padėjėjas

 

 

Vanda Astrauskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vida Petrikienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Alma Mišeikienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Ilona Ilginienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Kristina Budrienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Virginija Ruginienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Rima Rutkuvienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Albina Kelpšienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Rima Lukienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Janina Budrienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Daiva Montvydienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Rita Daublienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Laima Grigaitienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Anelija Mikalauskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Gertrūda Gaudėšienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vilma Brežinskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Rūta Eirošienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Daiva Bertašienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Gražina Skersienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vida Vasiliauskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vida Vainorienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vilma Jucienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Laima Rapalienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Petras Rimkus

soc.darbuotojo padėjėjas

 

 

Aušra Barakauskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Daiva Gečienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Irina Burvienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Laima Žilinskienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Alma Katkienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Birutė Pagojienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Janina Budrienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Vida Drakšienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Irena Kėdžiuvienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Kristina Vaitkuvienė

soc.darbuotojo padėjėja

 

 

Stasys Urbanavičius

soc.darbuotojo padėjėjas

 

 

Laimonas Šarkauskas

soc.darbuotojo padėjėjas

 

 

Ramutė Lubytė

valytoja

 

 

Regina Šakinienė

skalbėja

 

 

Rasa Stasiulienė

siuvėja

 

 

Robertas Stonkus

vairuotojas

 

 

Valdemaras Seržintas

pagalbinis darbininkas

 

 

Renata Drungilienė

virėja

 

 

Renata Navickienė

virėja

 

 

Svajonė Daukšienė

virėja

 

 

Jūratė Domarkienė

virėja

 

 

Aurelija Navickaitė

virtuvės darbininkė

 

 

Rasa Mejerienė

virtuvės darbininkė

 

 

Jurgita Špokienė

virtuvės darbininkė

 

 

Emilija Šalkauskaitė

virtuvės darbininkė

 

 

Daiva Potkočimienė

virtuvės darbininkė

 

 

Rita Bertašienė

virtuvės darbininkė