Apsuko metai savo ratą. Ir vėl atėjo tradicinės ir visada laukiamos linksmosios Užgavėnės.  Dvi savaitės buvo ruošiamasi šiai šventei: buvo daromos kaukės, siuvami rūbai, ruošiama programa su dainomis, šokiais, šaukiniais. Vasario 15 dieną nuo pat ryto prasidėjo šurmulys, persirengėlių eitynės su dainomis, papokštavimais ir geriausiais palinkėjimais. Po eitynių vyko Morės palėdytuvės į dausas, skaniausių blynų vaišės ir šokiai.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Šią svarbią datą paminėjome ir mes globos namų bendruomenė. Pradžioje Ona Jonauskienė mus supažindino su tų laikų aktualijomis, ir svarbiausiais įvykiais. Po to viktorinos pagalba patikrinome gyventojų žinias apie mūsų istoriją, ir ar įdėmiai klausėsi Onos skaitymo, atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti saldžiais prizais. Vėliau žiūrėjome filmą „Purpurinis rūkas“, kuris visiems ilgam įsirašė į atmintį.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Šią svarbią datą paminėjome ir mes globos namų bendruomenė. Pradžioje Ona Jonauskienė mus supažindino su tų laikų aktualijomis, ir svarbiausiais įvykiais. Po to viktorinos pagalba patikrinome gyventojų žinias apie mūsų istoriją, ir ar įdėmiai klausėsi Onos skaitymo, atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti saldžiais prizais. Vėliau žiūrėjome filmą „Purpurinis rūkas“, kuris visiems ilgam įsirašė į atmintį.

Trys Karaliai – sausio 6-ąją dieną minima šventė. Lietuvoje ją tradiciškai laikome visų žiemos švenčių pabaiga, kai nupuošiamos eglutės ir visos kalėdinės dekoracijos paslepiamos sandėliukuose iki kitų metų. Ant namų durų šią dieną dažnai užrašomos raidės K, M ir B, šalia jų pažymimi kryželiai.Minėdami tris karalius – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą  Stonaičių globos namuose pirmą kartą paminėjome ir mes šią gražią šventę. Šią dieną  mūsų gyventojai nenoriai  atsisveikino su žaliaskare eglute  ir kalėdine atributika.  Pakiliomis nuotaikomis ir su dideliu laukimu, visi globos namų gyventojai lauks ateinančių  Šv. Kalėdų ir Naujų metų.