Šiais metais pavasarinę žūklę pradėjome vėliau, dėl vėlyvo pavasario. Gegužės 18 dieną Stonaičių socialinės globos namų gyventojus maloniai priėmė pasisvečiuoti ir pažvejoti prie Žiedelio ežere. Gyventojai laukė išvykos prie ežero, degė noru greičiau pradėti žvejybą. Oras buvo kaip užsakytas, o ir žvejoti sekėsi puikiai. Kiekvienas gyventojas pagavo žuvų.

Pilnas tekstas

 Kasmet, Stonaičių socialinės globos namuose yra vykdoma akcija „Darom“. Jos tikslas – suvienyti gyventojus, skatinti bendruomeniškumą ir, kad mūsų gyvenamoji aplinka būtų kuo jaukesnė ir gražesnė. Balandžio 10 dienos popietę susirinko gausus būrys globos namų gyventojų  ir socialinių darbuotojų norėdami padaryti švaresnę globos namų aplinką.

Pilnas tekstas

 Teatras – meninės išraiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje. Tarptautinė teatro diena minima kovo 27 d. Teatro diena paskelbta švente XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese. Ši šventė minima nuo 1962 metų. 

Pilnas tekstas

 Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau Velykos į duris pasibeldė. Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko ateina Šv.Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės gamtos atgimimą.Velykos – viena iš didžiausių metų švenčių, kurią švenčia praktiškai visi. Ne išimtis ir Stonaičių socialinės globos namai.

Pilnas tekstas