Kaip ir kiekvienais metais, kaip didelė šeima susėdo prie šventinio Kūčių stalo visa globos namų bendruomenė .Rimtyje ir susikaupime ,skambant Kalėdinėm giesmėm ,apmąstydami savo poelgius ,ir nudirbtus darbus, dalindamiesi Kalėdaitį, linkėjo vieni kitiems gerų ir prasmingų ateinančių naujųjų metų...

 

 Stonaičių socialinės globos namuose gruodžio 15 dieną vykusioje parodoje  „ Kalėdinė  puokštė “ savo kūrybinius gebėjimus pademonstravo globos namų gyventojai; Aušra Adomavičiutė,Laima Pociutė,Ona Jonauskienė,Diana Miliutė, Monika Gaudutytė.Sukurtomis kompozicijomis pasipuošė kambarius ir laukia gražiausiai papuošto kambario konkurso įvertinimų.Gražioje aplinkoje tarp floristinių kompozicijų skambant kalėdinei muzikai vaišinomės,bendravome,aptarėme praėjusius metus.

 

 Adventas — laikas, kada žiemos nykumas žada viltį — sugrįžtančią saulę, laikas, kada ramybėje ir gerume krikščioniškas pasaulis laukia užgimstančio kūdikėlio Jėzaus. Šiuo laikotarpiu norisi dalintis gerumu, širdžių šiluma su savo artimaisiais ir šalia esančiais. Gruodžio 23 dieną,globos namų gyventojai,socialiniai darbuotojai rinkosi į  papuoštą aplinką,prie gausiai vaišėmis kurias ruošė patys gyventojai nukrauto stalo.

Pilnas tekstas

 Lapkričio 25dieną, didelis būrys globos namų gyventojų susiruošėme į Kaune vykstantį kasmetinį neįgaliųjų dienai skirtą renginį.

Važiavome netik į kitus pasižiūrėt, bet ir savęs parodyti. Užimtumo specialistė Irena Rimkienė dalyvavo parodoje-pardavime su gyventojų padarytais darbeliais.

Pilnas tekstas