2021 metais kovo 22 dieną Stonaičių socialines globos namų  salėje  10 00 valandą, laikantis visų karantino reikalavimų, vyko šaškių ir šachmatų varžybos.Šachmatų varžybose dalyvavo tik 2 gyventojai. Pirmą vietą iškovojo Romualdas Stankus. Gyventojas buvo apdovanotas taure ir diplomu. Šaškių žaidime vyko didesnė kova,  dalyvavo 14 gyventojų. Buvo ir tokių kurie nebaigę rungtynių pasitraukė iš žaidimo, nes nenorėjo pralaimėti. Likusieji kovojo iki galo. Šaškių turnyre pirmą vietą  iškovojo gyventoja Elena Gelžinytė. Pirmos vietos nugalėtoja buvo apdovanota taure, likusieji  dalyviai - diplomais.

 

Kovo 11 – šią dieną švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 metais kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Jame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Pilnas tekstas

Apsuko metai savo ratą. Ir vėl atėjo tradicinės ir visada laukiamos linksmosios Užgavėnės.  Dvi savaitės buvo ruošiamasi šiai šventei: buvo daromos kaukės, siuvami rūbai, ruošiama programa su dainomis, šokiais, šaukiniais. Vasario 15 dieną nuo pat ryto prasidėjo šurmulys, persirengėlių eitynės su dainomis, papokštavimais ir geriausiais palinkėjimais. Po eitynių vyko Morės palėdytuvės į dausas, skaniausių blynų vaišės ir šokiai.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Šią svarbią datą paminėjome ir mes globos namų bendruomenė. Pradžioje Ona Jonauskienė mus supažindino su tų laikų aktualijomis, ir svarbiausiais įvykiais. Po to viktorinos pagalba patikrinome gyventojų žinias apie mūsų istoriją, ir ar įdėmiai klausėsi Onos skaitymo, atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti saldžiais prizais. Vėliau žiūrėjome filmą „Purpurinis rūkas“, kuris visiems ilgam įsirašė į atmintį.