Mes taip laukiu žiemos baltos, baltos, kada snaigės lėtai, lėtai krinta iš dangaus, o skruostus žnaibo padūkėlis speigas. Nes tokia žiema  mums asocijuojasi su stebuklu ir laime, su laukimu ir šventiniu pakylėjimu. Na ir kas, kad žiema šiais metais nepasirodė visu gražumu: nėra sniego, varveklių, pusnynų ..., vaikai negali slidinėti, čiuožinėti bei važinėtis rogutėmis.... žmogus vis viena jaučia visa savo esybe artėjantį stebuklų metą.

Pilnas tekstas

Greitai praėjo Adventinis laikotarpis, tai keturių sekmadienių laikotarpis ruoštis Šv. Kalėdoms. Pagaliau sulaukėme ilgai lauktos gruodžio 24 – osios. Tai diena, lyg būtų sustojęs laikas. Po didėlio šurmulio žmonės pasiruošę laukė vakarienės, vakarienės neeilinės o Kūčių stalo. Susėdę prie stalų kaip didelė šeima pirmiausia padėkojome vieni kitiems už praėjusius metus, kuriuos nugyvenome darnoje, pasidžiaugėme, kad mūsų gretos nelabai ir pasikeitė, palinkėjome vieni kitiems, geresnių, sveikesnių naujų metų , pakantumo kitų atžilgiu, ir tarpusavio supratimo.

Pilnas tekstas

 Ko­kiam pa­sau­lio kraš­te be­bū­tum, Ka­lė­dos kas­met ap­lan­ko vi­sus. Gruo­džio pa­bai­ga – toks me­tas, kai net ir la­bai sku­bė­da­mi san­tū­rūs lie­tu­viai daž­niau vie­nas ki­tam nu­si­šyp­so, o šven­tės lau­ki­mo nuo­tai­ka ska­ti­na ma­lo­niai nu­ste­bin­ti ir sa­vus, ir sve­ti­mus. Šie­met Stonaičių socialinės globos namuose akis džiu­gi­no net 38 puokš­tės. Ka­lė­di­nių puokš­čių parodoje dar­bus pa­tei­kė 7 globos namų gyventojai ;Laima Pociutė, Monika Gaudutytė, Rasa Jokubaitytė, Rita Račkauskytė, Daiva Borusaitė, Svetlana Maikova, Onutė Jonauskienė.

Pilnas tekstas

Keletas dienų... Keletas dienų iki šv. Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės... Ta proga mūsų globos namuose  gruodžio 21 dieną vyko adventinė popietė, kurią organizavo socialinės darbuotojos.  Popietė prasidėjo socialinės darbuotojos Jurgitos Mockuvienės, Lauros Prialgauskienės sveikinimo žodžiais, o gyventojų viena po kitos uždegama žvakė simbolizavo Kristų – pasaulio šviesą. Visi šventės dalyviai užsidegdami žvakelę išsakė palinkėjimus sau bei aplinkiniams.

Pilnas tekstas