Gražią gegužės penkioliktos dienos popietę, būrys globos namų gyventojų ir lydinčių socialinių darbuotojų, išėjome į netoliese esančią stovyklavietę. Popietės metu vyko viktorina „Vaistiniai augalai“. Gyventojai turėjo galimybę prisiminti  ir atnaujinti žinias apie vaistinių augalų naudą žmogaus sveikatai.

Pilnas tekstas

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Atkaklių ir drąsių žmonių, veikusių spaudos draudimo metais, dėka šiandien galime džiaugtis, kad galime kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Taip jau sutapo jog būtent tą dieną, gegužės 7-ją, būrelis mūsų globos namų gyventojų dalyvavo Plungėje rengtoje akcijoje ,,Lietuva skaito“.

Pilnas tekstas

 2019-aisiais pirmą kartą bus minimos Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės, todėl Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais. Šia proga Varkalių kaimo ben­druo­me­nė išsikėlė tikslą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius, ku­rie ri­bo­ja­si su Gan­din­gos pi­lia­kal­niu.

Pilnas tekstas

 Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko ateina Šv. Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės gamtos atgimimą. Velykos – viena iš didžiausių metų švenčių, kurią švenčia visi. Ne išimtis ir Stonaičių socialinės globos namai. Jau nuo ankstyvo ryto globos namuose buvo jaučiamas šurmulys.

Pilnas tekstas