Jeigu žmogus nori pasiekti savo svajones, būti sėkmingas ir laimingas, jis turi būti puikios fizinės ir dvasinės sveikatos. Teigiamos emocijos pagerina gyvenimo kokybę ir stiprina imunitetą, o nuoširdus juokas prailgina gyvenimą.

Pilnas tekstas

  Gražų, saulėtą liepos 26 - osios rytą, Stonaičių globos namų kieme, visi globos namų gyventojai buvo pakviesti į autorinę Danutės Sūdžienės piešinių parodą. Parodoje buvo eksponuojami dviejų metų darbai. Piešiniuose atsispindėjo globos namų kasdienybė, švenčių momentai, gamtos vaizdai, pasakų motyvai, šventųjų gyvenimo momentai. Paroda sulaukė didelio susidomėjimo.

Pilnas tekstas

2021 m. liepos mėnesi Stonaičių socialinės globos namų gyventojai vyko į Platelius. Paplaukioti po ežerą vandens dviračiais.  Išvykome iš globos namų 13:00 valanda.   Kiekvienais metais vis stengiamės atrasti įdomesnių sporto šakų. Sudominti Stonaičių globos namų gyventojus su sutrikusio intelekto asmenis įvairioms sporto šakoms, siekiant ugdyti sportinius pasiekimus, bendravimo įgūdžius su kitais dalyviais. Pasidalinome į dvi komandas. Komandoje dalyvavo 3 nariai: trys gyventojai ir vienas darbuotojas. Nuo sutartos vietos, plaukiojimui ir rungtyniavimui turėjome dvi valandas. Po rungtyniavimo ir smagaus pasiplaukiojimo dviračiais, gyventojai turėjo laisvo laiko pasimaudyti ir pasivaikščioti po Platelius.

Pilnas tekstas

Šiais metais birželio 14 dieną visa Lietuva minėjo 80-ąsias gedulo ir vilties dienos metines. Ne išimtis ir mūsų globos namų bendruomenė. Minėjimą pradėjo Ona Jonauskienė primindama  apie mūsų istorijos skaudų įvykį palietusių daug šeimų, jos irgi.

Pilnas tekstas