2019-aisiais pirmą kartą bus minimos Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės, todėl Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais. Šia proga Varkalių kaimo ben­druo­me­nė išsikėlė tikslą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius, ku­rie ri­bo­ja­si su Gan­din­gos pi­lia­kal­niu.

Pilnas tekstas

 Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko ateina Šv. Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės gamtos atgimimą. Velykos – viena iš didžiausių metų švenčių, kurią švenčia visi. Ne išimtis ir Stonaičių socialinės globos namai. Jau nuo ankstyvo ryto globos namuose buvo jaučiamas šurmulys.

Pilnas tekstas

           Atgimstanti gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šventinė laukimo nuotaika plevena ir mūsų globos namuose. Globos namų gyventojai, paskatinti socialinių darbuotojų,užimtumo specialistų papuošė užimtumo kabinetą velykinėmis kompozicijomis.

Pilnas tekstas

 Siekiant stiprinti ryšius su Plungės miesto bendruomene, Stonaičių socialinės globos namų gyventojai dalyvavo Plungės kultūros centro organizuotame edukaciniame užsiėmime ,,Tradiciniai ir šiuolaikiniai margučių marginimo būdai“. Į užsiėmimą susiruošė Rasa Jokubaitytė, Laima Pociutė, Monika Gaudutytė, Elena Gelžinytė, Svetlana Maikova, Rimas Danilevičius, Giedrius Dirvonskis. Gyventojai patys ruošėsi šiam užsiėmimui, vienus kiaušinius darė tuščiavidurias (išsipūsdami trynius ir baltymus), kitus išvirė.

Pilnas tekstas