Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Atkaklių ir drąsių žmonių, veikusių spaudos draudimo metais, dėka šiandien galime džiaugtis, kad galime kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Taip jau sutapo jog būtent tą dieną, gegužės 7-ją, būrelis mūsų globos namų gyventojų dalyvavo Plungėje rengtoje akcijoje ,,Lietuva skaito“.

Pilnas tekstas

 2019-aisiais pirmą kartą bus minimos Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės, todėl Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais. Šia proga Varkalių kaimo ben­druo­me­nė išsikėlė tikslą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius, ku­rie ri­bo­ja­si su Gan­din­gos pi­lia­kal­niu.

Pilnas tekstas

 Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko ateina Šv. Velykos – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės gamtos atgimimą. Velykos – viena iš didžiausių metų švenčių, kurią švenčia visi. Ne išimtis ir Stonaičių socialinės globos namai. Jau nuo ankstyvo ryto globos namuose buvo jaučiamas šurmulys.

Pilnas tekstas

           Atgimstanti gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šventinė laukimo nuotaika plevena ir mūsų globos namuose. Globos namų gyventojai, paskatinti socialinių darbuotojų,užimtumo specialistų papuošė užimtumo kabinetą velykinėmis kompozicijomis.

Pilnas tekstas