1941 m. birželio 14-ąją gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos į tremtį buvo išvežta per 30 tūkstančių žmonių. Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įvertinimo darbuose. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų.

Pilnas tekstas

  Visi mes, kiek tik save prisimename, žinome kaip yra svarbu, kad knyga lydėtų žmogų nuo pat gimimo, kokia yra neišmatuojama skaitymo nauda. Juk skaitymas ne tik suteikia informacijos, bet ugdo kūrybingumą, vaizduotę, protines galias. Knygų tokia stipri galia jog jos sugeba mus nukelti į tolimiausius kraštus, aplankyti praėjusius laikus, susitikti su įvairiausiai personažais ir t.t. Knyga -geriausias draugas nuotykius mėgstančiam žmogui. 

Pilnas tekstas

 Šiais metais pavasarinę žūklę pradėjome vėliau, dėl vėlyvo pavasario. Gegužės 18 dieną Stonaičių socialinės globos namų gyventojus maloniai priėmė pasisvečiuoti ir pažvejoti prie Žiedelio ežere. Gyventojai laukė išvykos prie ežero, degė noru greičiau pradėti žvejybą. Oras buvo kaip užsakytas, o ir žvejoti sekėsi puikiai. Kiekvienas gyventojas pagavo žuvų.

Pilnas tekstas

 Kasmet, Stonaičių socialinės globos namuose yra vykdoma akcija „Darom“. Jos tikslas – suvienyti gyventojus, skatinti bendruomeniškumą ir, kad mūsų gyvenamoji aplinka būtų kuo jaukesnė ir gražesnė. Balandžio 10 dienos popietę susirinko gausus būrys globos namų gyventojų  ir socialinių darbuotojų norėdami padaryti švaresnę globos namų aplinką.

Pilnas tekstas