Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė         Vyriausybės kanceliarija         Ministerijos         Įstaigos         E. pilietis         Neįgaliesiems         EN

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

                        1941 m. birželio 14-ąją gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos į tremtį buvo išvežta per 30 tūkstančių žmonių. Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įvertinimo darbuose. Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų.

Apie 300 tūkstančių žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir Tolimojoje Šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato. Daugiau kaip 30 tūkst. žmonių okupantai nužudė Lietuvoje. Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkstančių šalies gyventojų. Gausiai susirinkę į globos namų salę paminėjome birželio 14- ąją. Popietės metu Milda Kontutienė skaitė eiles,  kartu galėjome prisiminti istorinius įvykius. Jos metu žiūrėjome lietuvių sukurtą filmą ,, Dievų miškas.

 

Parašykite komentarą