Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė         Vyriausybės kanceliarija         Ministerijos         Įstaigos         E. pilietis         Neįgaliesiems         EN

Kalėdinės puokštės

 Ko­kiam pa­sau­lio kraš­te be­bū­tum, Ka­lė­dos kas­met ap­lan­ko vi­sus. Gruo­džio pa­bai­ga – toks me­tas, kai net ir la­bai sku­bė­da­mi san­tū­rūs lie­tu­viai daž­niau vie­nas ki­tam nu­si­šyp­so, o šven­tės lau­ki­mo nuo­tai­ka ska­ti­na ma­lo­niai nu­ste­bin­ti ir sa­vus, ir sve­ti­mus. Šie­met Stonaičių socialinės globos namuose akis džiu­gi­no net 38 puokš­tės. Ka­lė­di­nių puokš­čių parodoje dar­bus pa­tei­kė 7 globos namų gyventojai ;Laima Pociutė, Monika Gaudutytė, Rasa Jokubaitytė, Rita Račkauskytė, Daiva Borusaitė, Svetlana Maikova, Onutė Jonauskienė.

  Skambant saksofono muzikai, liepsnojant žvakelėms buvo sukurta jauki parodos atmosfera. Susėdę ratu pasidžiaugėme sukurtomis floristinėmis kompozicijomis, pasivaišinome kava, arbata saldumynais. Atlikę pagrindinius metų darbus, išsidabinę globos namų aplinką su nekantrumu laukiame Kalėdų stebuklo.

Parašykite komentarą