Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė         Vyriausybės kanceliarija         Ministerijos         Įstaigos         E. pilietis         Neįgaliesiems         EN

Talka Varkalių piliakalnyje

 2019-aisiais pirmą kartą bus minimos Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės, todėl Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais. Šia proga Varkalių kaimo ben­druo­me­nė išsikėlė tikslą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius, ku­rie ri­bo­ja­si su Gan­din­gos pi­lia­kal­niu.

Šios veiklos iniaciatorius, Plungės miesto savivaldybės ta­ry­bos na­rys Raimondas Doviltis, pakvietė Stonaičių globos namų bendruomenės narius prisijungti prie Varkalių piliakalnio tvarkymo darbų. Saulėtą gegužės 10 –osios dieną globos namų gyventojai išsiruošė į talką, kurioje piliakalnio teritorijoje buvo renkamos nupjautos krūmų šakos ir nešamos į krūvas. Talkoje dalyvavo: Laima Pociutė, Romualdas Knieža, Elena Gelžinytė, Rasa Kinytė, Giedrius Dirvonskis, Rasa Jokubaitytė, Giedrius Vaitkus, Rimantas Danilevičius, Monika Gaudutytė, Svetlana Maikova, Juozas Povilaitis, Daiva Borusaitė. Po darbų talkininkai apžiūrėjo piliakalnio papėdę, aptarė senovės žemaičių gyvenimą, pasidžiaugė žydinčiomis miško gėlėmis.  Visi grįžo pasisėmę geros nuotaikos ir naujų įspūdžių.

 

Parašykite komentarą