Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė         Vyriausybės kanceliarija         Ministerijos         Įstaigos         E. pilietis         Neįgaliesiems         EN

KONTAKTAI

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas

Elektroninis paštas

Aleksas Vyšniauskas

direktorius

(8 448) 51 221

aleksas.vysniauskas@stonaiciusgn.lt

Sigitas Valaiša

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(8 448) 51 221

sigitas.valaisa@stonaiciusgn.lt

Elena Jurkutė

sekretorė

(8 448) 51 221

elena.jurkute@stonaiciusgn.lt

info@stonaiciusgn.lt

Diana Zepčiukienė

vyriausioji finansininkė

(8 448) 51 221

diana.zepciukiene@stonaiciusgn.lt

Ilona Stuopelienė

finansininkė

(8 448) 51 221

ilona.stuopeliene@stonaiciusgn.lt

Dalia Gudauskienė

sandėlininkė

(8 448) 51 221

dalia.gudauskiene@stonaiciusgn.lt

Vidmantas Navickas

ūkvedys

(8 448) 51 221

Vida Drakšienė

buities sektoriaus

vadovė

(8 448) 51 622

Ramutė Žilevičienė

valytoja

Regina Šakinienė

skalbėja

Alma Mišeikienė

siuvėja

Robertas Stonkus

vairuotojas

Arvydas Platakis

pagalbinis darbininkas

Vilma Norvaišienė

vyriausioji socialinė darbuotoja

(8 448) 51 223

vilma.norvaisiene@stonaiciusgn.lt

Jolanta Razmienė

socialinė darbuotoja

jolanta.razmiene@stonaiciusgn.lt

Asta Urbanavičienė

socialinė darbuotoja

Renata Saudargienė

socialinė darbuotoja

Audronė Šalkauskienė

socialinė darbuotoja

Vilija Zaborskienė

socialinė darbuotoja

Laura Prialgauskienė

socialinė darbuotoja

laura.prialgauskiene@stonaiciusgn.lt

Vaidutė Petravičienė

užimtumo specialistė

Irena Rimkienė

užimtumo specialistė

Gražina Skinderytė-

Kurnickienė

užimtumo specialistė

Ovidijus Galdikas

individualios priežiūros darbuotojas

Vanda Astrauskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Vida Petrikienė

individualios priežiūros darbuotoja

Roma Pilibavičienė

individualios priežiūros darbuotoja

Ilona Ilginienė

individualios priežiūros darbuotoja

Kristina Budrienė

individualios priežiūros darbuotoja

Jolanta Čekanauskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rima Rutkuvienė

individualios priežiūros darbuotoja

Albina Kelpšienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rima Lukienė

individualios priežiūros darbuotoja

Vilija Bertašienė

individualios priežiūros darbuotoja

Daiva Montvydienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rita Daublienė

individualios priežiūros darbuotoja

Laima Grigaitienė

individualios priežiūros darbuotoja

Anelija Mikalauskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Gertrūda Gaudėšienė

individualios priežiūros darbuotoja

Vilma Brežinskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rūta Eirošienė

individualios priežiūros darbuotoja

Daiva Bertašienė

individualios priežiūros darbuotoja

Gražina Skersienė

individualios priežiūros darbuotoja

Vida Vasiliauskienė

individualios priežiūros

darbuotoja

Laima Rapalienė

individualios priežiūros darbuotoja

Petras Rimkus

individualios priežiūros darbuotojas

Aušra Barakauskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Daiva Gečienė

individualios priežiūros darbuotoja

Irina Burvienė

individualios priežiūros darbuotoja

Laima Žilinskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Alma Katkienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rasa Stasiulienė

individualios priežiūros darbuotoja

Vaidas Gentvainis

individualios priežiūros darbuotojas

Gintaras Kvedaras

individualios priežiūros darbuotojas

Ilona Stropienė

individualios priežiūros darbuotoja

Irena Kėdžiuvienė

individualios priežiūros darbuotoja

Violeta Petrikauskienė

individualios priežiūros darbuotoja

Angelija Saulytienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rasa Mejerienė

individualios priežiūros darbuotoja

Rima Šleinienė

individualios priežiūros darbuotoja

Kristina Vaitkuvienė

individualios priežiūros darbuotoja

Stasys Urbanavičius

individualios priežiūros darbuotojas

Laimonas Šarkauskas

individualios priežiūros darbuotojas

Edita Grigalauskienė

vyriausioji slaugytoja

(8 448) 51 223

edita.grigalauskiene@stonaiciusgn.lt

Loreta Gedrimienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

loreta.gedrimiene@stonaiciusgn.lt

Visvaldas Nekrašas

psichiatras

(8 448) 51 223

Adolfina Narutavičienė

odontologas

(8 448) 51 223

Irma Pučkočumienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

Aušra Lenkšienė

bendrosios praktikos slaugytoja

(8 448) 51 223

Vidutė Narkienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

Jūratė Kazragienė

psichikos sveikatos slaugytoja

(8 448) 51 223

Rūta Andrėkienė

bendrosios praktikos slaugytoja

(8 448) 51 223

Jolanta Galdikienė

bendrosios praktikos slaugytoja

(8 448) 51 223

Jurgita Mockuvienė

masažuotoja

(8 448) 51 223

Jovydas Rumša

kineziterapeutas

(8 448) 51 223